Απολογισμός Δ.Σ. για το έτος 2010

I. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΨΕΒΕ συνεδρίασε 4 φορές κατά το έτος 2010. II. Διοργάνωση Συνεδρίων Διοργανώθηκε το 3ο Διεθνές Συνέδριο της ΨΕΒΕ με θέμ...

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE IN COLLABORATION WITH THE SCHOOL OF PSYCHOLOGY, ARISTOTLE UNIVERSITY OF T...

Απολογισμός των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά το έτος 2009

Απολογισμός Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΨΕΒΕ συνεδρίασε 2 φορές κατά το έτος 2009. Ι. Διοργανώθηκαν οι ακόλουθες ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινά...

Aπολογισμός των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά το έτος 2008

Tο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 4 φορές κατά το 2008. Ι. Διοργανώθηκαν οι ακόλουθες ομιλίες και ημερίδες στο διάστημα αυτό: • Διάλεξη της ΨΕΒΕ σε σ...

Έκθεση Δραστηριότητας του Δ.Σ. της ΨΕΒΕ Ετών 2006 – 2007

Παρουσιάζοντας την Έκθεση Δραστηριότητας του Δ.Σ. της ΨΕΒΕ για τα τρία χρόνια θητείας του θα ήθελα κατ’ αρχάς να ενημερώσω τη Γενική Συνέλευση ό...

Έκθεση Δραστηριότητας του Δ.Σ. της ΨΕΒΕ Έτους 2006

Στη χρονιά που πέρασε η ΨΕΒΕ, πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της (σήμερα 15/12/2006), το Δ.Σ. συνεδρίασε τρεις φορές μέχρι σήμερα,...

Έκθεση Δραστηριότητας του Δ.Σ. της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) Έτους 2005

Στη χρονιά που πέρασε η ΨΕΒΕ, πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της (σήμερα 16/12/2005) και το Δ.Σ. συνεδρίασε τέσσερις φορές μέχρι σ...

Έκθεση Δραστηριότητας του Δ.Σ. της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) Ετών 2002 – 2004

Στα τρία χρόνια που πέρασαν από την έναρξη της λειτουργίας της ΨΕΒΕ, πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και το Δ.Σ. συνεδρίασε δέ...