Η ΨΕΒΕ σας προσκαλεί σε διάλεξη με θέμα:
“Η χρησιμότητα της μετα-ανάλυσης στην διερεύνηση της αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων: Πλεονεκτήματα και περιορισμοί”

Η διάλεξη θα μεταδοθεί διαδικτυακά το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13.00 μέσω του συνδέσμου:
https://authgr.zoom.us/j/95421348668

Ομιλητής: Δημήτρης Μαυρίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Στατιστικής στην Εκπαίδευση και στις Κοινωνικές Επιστήμες,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εκ μέρους του ΔΣ της ΨΕΒΕ
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Παναγιώτα Μεταλλίδου Γεωργία Στεφάνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκειμένου να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης, ενδέχεται να έρθουμε αντιμέτωποι με πληθώρα ευρημάτων από τυχαιοποιημένες/πειραματικές μελέτες. Οι διαθέσιμες μελέτες αναμένεται να διαφέρουν τόσο στο βαθμό πληροφορίας που παρέχουν και στην ποιότητά τους όσο και στα αποτελέσματά τους. Καλούμαστε να συνοψίσουμε όλη αυτή την πληροφορία και αυτό το πετυχαίνουμε με τη μέθοδο της συστηματικής ανασκόπησης ή οποία εντοπίζει και αξιολογεί όλες τις σχετικές μελέτες που πληρούν κάποια εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια. Ιδανικά, επιθυμούμε να προχωρήσουμε και σε μια ποσοτική σύνθεση των αποτελεσμάτων από τις διάφορες μελέτες και αυτό το πετυχαίνουμε με τη στατιστική μέθοδο της μετα-ανάλυσης. Η μετα-ανάλυση βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της αποδεικτικής επιστήμης και συνιστάται από πολλούς διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας μιας παρέμβασης. Τα οφέλη είναι ποικίλα, μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση της ακρίβειας και η μελέτη της διακύμανσης της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης μεταξύ των μελετών. Οι μελέτες έχουν διαφορετικούς πληθυσμούς και διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής της παρέμβασης και ενδιαφερόμαστε να βρούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα (Δουλεύει η παρέμβασή μας, για ποιους πληθυσμούς, ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της παρέμβασης κλπ.). Σε αυτή την παρουσίαση, θα παρουσιάσουμε τα βασικά μοντέλα μετα-ανάλυσης και θα συζητήσουμε τα οφέλη και τους περιορισμούς τους δίνοντας έμφαση σε κάποια λάθη/προβλήματα που απαντώνται συχνά στην πράξη.