Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Ψ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα: “Παρεμβάσεις της Ψυχολογίας στο σχολείο και στην κοινωνία σε δύσκολους καιρούς”.

Κατά την επιστημονική συνάντηση έγκριτοι επιστήμονες θα παρουσιάσουν σύγχρονα παραδείγματα παρεμβάσεων της επιστήμης της Ψυχολογίας στην σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα με στόχους την ενδυνάμωση των ατόμων, τη διευκόλυνση της προσαρμογής (π.χ., τον περιορισμό των ψυχολογικών επιπτώσεων της πρόσφατης πανδημίας σε ενήλικες) και την πρόληψη δυσκολιών, αφενός, σε μαθητές/τριες, αφετέρου, σε κοινωνικές – επαγγελματικές ομάδες ενηλίκων.

Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020, 18:00 μ.μ.
Ελεύθερη συμμετοχή

Πληροφορίες συμμετοχής στην εκδήλωση: http://live.uth.gr

Πρόγραμμα
18:00 – 18:15  Εισαγωγικά – Χαιρετισμοί

18:15 – 18:55 Εφαρμογές μεθόδων κλινικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση: Διεύρυνση της εκπαιδευτικής οπτικής κατανόησης των μαθητών/ριών μέσα από τις αρχές της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας και της Θεραπείας Σχημάτων
Χριστίνα Ι. Ρούση – Βέργου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συζήτηση
19:10 – 19:50 Μένω στο σπίτι – Σκέφτομαι θετικά: Αποτελεσματικότητα μιας διαδικτυακής ομαδικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
Α. Μπρούζος1, Χ. Τάσση1, Β. Σταύρου1, Σ. Βασιλόπουλος2, Β. Μπαούρδα1, Κ. Μόσχου1, & Κ. Ο. Μπρούζου3
1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2 Πανεπιστήμιο Πατρών, 3 Heinrich Heine University, Germany

Περισσότερες Πληροφορίες – Περιλήψεις εισηγήσεων

Ανοικτή διαδικτυακή επιστημονική συνάντηση: «Παρεμβάσεις της Ψυχολογίας στο σχολείο και στην κοινωνία σε δύσκολους καιρούς»