Έκθεση Δραστηριότητας του Δ.Σ. της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) Ετών 2002 – 2004

Στα τρία χρόνια που πέρασαν από την έναρξη της λειτουργίας της ΨΕΒΕ, πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και το Δ.Σ. συνεδρίασε δέ...