Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων γίνεται μέσω της επιλογής του τίτλου του άρθρου στη σελίδα όπου κάθε φορά εμφανίζεται η περίληψη του άρθρου, στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Πιο αναλυτικά:
– εισέρχεστε στην αρχική σελίδα της βάσης δεδομένων
– επιλέγετε την εμφάνιση όλων των άρθρων ή το τεύχος που σας ενδιαφέρει ή κάνετε αναζήτηση τη λέξη-κλειδί, συγγραφέα κ.λπ. που σας ενδιαφέρει.
– από τη λίστα των άρθρων που εμφανίζεται στη συνέχεια, επιλέγετε εκείνο που σας ενδιαφέρει
– στη σελίδα όπου εμφανίζεται η περίληψη του άρθρου, επιλέγετε τον τίτλο του άρθρου είτε με απλό κλικ για να εμφανιστεί το πλήρες κείμενο του άρθρου είτε με δεξί κλικ (αποθήκευση ως…) προκειμένου να αποθηκεύσετε το άρθρο στον υπολογιστή σας.