Δικαίωμα εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι όσοι κατέχουν πτυχίο ψυχολογίας.

Τα μέλη διακρίνονται στις εξής δύο ομάδες, τα τακτικά μέλη και τα έκτακτα μέλη.

Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη της εταιρείας μπορούν να είναι όσοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα στην ψυχολογία.

Έκτακτα μέλη

Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν πτυχίο ψυχολογίας ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ψυχολογίας.

Διαδικασία εγγραφής

Αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Aποδοχή της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από αποδοχή της αίτησης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο αποδίδεται η ιδιότητα του τακτικού ή έκτακτου μέλους σε όποιον πληρεί τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Τα έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα στην ψυχολογία.
Η ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας αποκτάται αμέσως μετά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του έτους εγγραφής του.

Έντυπο αίτησης εγγραφής

Εάν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε ως μέλη της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την παρακάτω αίτηση εγγραφής μέλους.

Στη συνέχεια μπορείτε να την εκτυπώσετε και συμπληρωμένη να την αποστείλετε στη διεύθυνση που αναγράφεται εντός του αρχείου.

 

Επίτιμα μέλη

  1. Λάμπρος Χουσιάδας (από 5ης Δεκεμβρίου 2004)
  2. Ευτυχία Νανάκου (από 5ης Δεκεμβρίου 2004)
  3. Μίκα Χαρίτου-Φατούρου (από 10ης Νοεμβρίου 2006)
  4. Αναστασία Ευκλείδη (από 15ης Δεκεμβρίου, 2007)