ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Hellenic Journal of Psychology 
 Psychological Society of Northern Greece


VOLUME 9, ISSUE 1 INFORMATIONHELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
ΙSSN 1790-1391


Edited three times a year by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 9, Issue 1, 2012

Legally responsible:
George Grouios, President of the Psychological Society of Northern Greece
Department of Physical Education and Sport Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece. Phone: +30-2310-992177; E-mail: ggrouios@phed.auth.gr


Editors
Editor-in-Chief:  Anastasia Efklides Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Associate Editors: Andreas Brouzos
Maria Dikaiou
Angeliki Leondari
Georgios D. Sideridis
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Crete, Rethymno, Greece
Assistant Editors: Panayiota Stavroussi
Irini Dermitzaki
Mary H. Kosmidis
Filippos Vlachos
Plousia Misailidi
Pagona Roussi
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece

Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
     Editorial Board

Anastasia Efklides
George Grouios
Shulamith Kreitler
Diomedes Markoulis
Robert Neimeyer
Markku Niemivirta
Wolfgang Schnotz 
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Memphis, USA
University of Helsinki, Finland
University of Koblenz-Landau, Landau, Germany
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ALPHABET S.A., Vrilissou 80, Poligono, 114 76 Athens, Greece.
Τel: +30-210-646686

© Copyright 2012: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned backVolume 9, Issue 1, 2012 
   


HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Founded 2004


 

Editor: Anastasia Efklides

 

 

 

 

 

 

Psychological Society of Northern Greece


 

CONTENTS

Measurement equivalence of the Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire
– 2 across Greek men and women exercise participants

       Symeon P. Vlachopoulos.............................................................................................
1

H επαγγελματική εξουθένωση και η σχέση της με το κοινωνικό άγχος στους
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
       Στέφανος Φ. Βασιλόπουλος........................................................................................18

Νευρογνωστικά ελλείμματα στη σχιζοφρένεια και τη διπολική διαταραχή:
Ομοιότητες και διαφορές
       Μιλτιάδης Κάνδιας & Στέλλα Γ. Γιακουμάκη.....................................................................45

Εκτίμηση της συντηρούμενης προσοχής: Οι ψυχομετρικές ιδιότητες του SART
σε Η/Υ
          Αμαρυλλίς-Χρυσή Μαλεγιαννάκη & Παναγιώτα Μεταλλίδου.............................................62

Μaternal separation as a model of early stress: Εffects on aspects of emotional
behavior and neuroendocrine function
         Despina A. Tata .....................................................................................................84

IΑ preliminary comparison of volumetric changes between dyslexia and Αsperger
syndrome
         Stella Tsermentseli, Justin M. D. O’Brien, & Janine V. Spencer ....……….............................102