ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Hellenic Journal of Psychology 
 Psychological Society of Northern Greece


VOLUME 8, ISSUE 3 INFORMATIONHELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
ΙSSN 1790-1391


Edited three times a year by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 8, Issue 3, 2011

Legally responsible:
George Grouios, President of the Psychological Society of Northern Greece
Department of Physical Education and Sport Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece. Phone: +30-2310-992177; E-mail: ggrouios@phed.auth.gr


Editors
Editor-in-Chief:  Anastasia Efklides Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Associate Editors: Andreas Brouzos
Maria Dikaiou
Angeliki Leondari
Georgios D. Sideridis
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Crete, Rethymno, Greece
Assistant Editors: Irini Dermitzaki
Mary H. Kosmidis
Filippos Vlachos
Plousia Misailidi
Pagona Roussi
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
     Editorial Board

Anastasia Efklides
George Grouios
Shulamith Kreitler
Diomedes Markoulis
Robert Neimeyer
Markku Niemivirta
Jose M. Prieto
Wolfgang Schnotz 
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Memphis, USA
University of Helsinki, Finland
Complutense University, Madrid, Spain
University of Koblenz-Landau, Landau, Germany
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ALPHABET S.A., Vrilissou 80, Poligono, 114 76 Athens, Greece.
Τel: +30-210-646686

© Copyright 2011: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned backVolume 8, Issue 3, 2011 
   


HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Founded 2004


SPECIAL ISSUE:
COUNSELLING PSYCHOLOGY

Guest Editor: Christina Athanasiades 

 

 

 

 

 

 

Psychological Society of Northern Greece


 

CONTENTS

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
       Χριστίνα Αθανασιάδου.............................................................................................
V

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Ελλάδα σήμερα
       Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου..........................................................................................266

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο
       Χριστίνα Αθανασιάδου ............................................................................................289

Η σημασία της εικόνας του σώματος για την ψυχική υγεία νεαρών ανδρών και γυναικών:
Συμβουλευτικές παρεμβάσεις
          Αγγελική Λεονταρή .............................................................................................309

Μια πρόταση αξιολόγησης της συμβουλευτικής γονέων στο πλαίσιο της εμπειρικής τεκμηρίωσης
         Αριάδνη Στογιαννίδου ...........................................................................................338

Improving student achievement by improving student behavior:
Prevention in action
         Robert H. McPherson, Jonathan Schwartz, & Stacie Passe ....……….............................….359

The centrality and consistency of counselling psychology: Before, during
and after 2008
         Pamela James......................................................................................................374