ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Hellenic Journal of Psychology 
 Psychological Society of Northern Greece


VOLUME 8, ISSUE 1 INFORMATION



HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
ΙSSN 1790-1391


Edited three times a year by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 8, Issue 1, 2011

Legally responsible:
George Grouios, President of the Psychological Society of Northern Greece
Department of Physical Education and Sport Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece. Phone: +30-2310-992177; E-mail: ggrouios@phed.auth.gr


Editors
Editor-in-Chief:  Anastasia Efklides Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Associate Editors: Maria Dikaiou
Angeliki Leondari
Georgios D. Sideridis
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Crete, Rethymno, Greece
Assistant Editors: Irini Dermitzaki
Mary H. Kosmidis
Filippos Vlachos
Plousia Misailidi
Pagona Roussi
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
     



Editorial Board

Anastasia Efklides
George Grouios
Shulamith Kreitler
Diomedes Markoulis
Robert Neimeyer
Markku Niemivirta
Jose M. Prieto
Wolfgang Schnotz 
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Memphis, USA
University of Helsinki, Finland
Complutense University, Madrid, Spain
University of Koblenz-Landau, Landau, Germany
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ALPHABET S.A., Vrilissou 80, Poligono, 114 76 Athens, Greece.
Τel: +30-210-646686

© Copyright 2011: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned back



Volume 8, Issue 1, 2011 
   


HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Founded 2004






 

Editor: Anastasia Efklides

 

 

 

 

 

 

 

Psychological Society of Northern Greece


 

CONTENTS


Interpretative repertoires, identities and ideology in focus groups
discussing war: A critical analysis of Greek youth discourse about
the Kosovo war
           Aphrodite Baka & Maria Dikaiou..................................................................................1

Factorial and construct validity of the Greek version of the Students’
Evaluations of Educational Quality scale
           Angelos Rodafinos, Vassilis Barkoukis, & Haralambos Tsorbatzoudis..................................22

Interpretation bias for facial expressions in high and low socially
anxious individuals: Effects of stimulus duration
          Stephanos P. Vassilopoulos........................................................................................44

Γνώσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
για τον εκφοβισμό στο σχολείο
         Χριστίνα Αθανασιάδου & Αναστασία Ψάλτη.....................................................................66

Αμοιβαίες επιδράσεις ανάμεσα στην έννοια του εαυτού και τη σχολική
επίδοση, την προετοιμασία για το σχολείο, και την ικανοποίηση από τη ζωή:
Μια διαχρονική μελέτη
         Περικλής Καλογιάννης, Αθανάσιος Παπαϊωάννου,
         Αλέξανδρος Σάγκοβιτς, & Γιώργος Αμπατζόγλου
…..........…………….............................……… 96