ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Hellenic Journal of Psychology 
 Psychological Society of Northern Greece


VOLUME 7, ISSUE 2 INFORMATIONHELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
ΙSSN 1790-1391


Edited three times a year by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 7, Issue 2, 2010

Legally responsible:
George Grouios, President of the Psychological Society of Northern Greece
Department of Physical Education and Sport Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece. Phone: +30-2310-992177; E-mail: ggrouios@phed.auth.gr


Editors
Editor-in-Chief:  Anastasia Efklides Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Associate Editors: Maria Dikaiou
Angeliki Leondari
Georgios D. Sideridis
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Crete, Rethymno, Greece
Assistant Editors: Irini Dermitzaki
Mary H. Kosmidis
Filippos Vlachos
Plousia Misailidi
Pagona Roussi
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, GreeceEditorial Board

Anastasia Efklides
George Grouios
Shulamith Kreitler
Diomedes Markoulis
Robert Neimeyer
Markku Niemivirta
Jose M. Prieto
Wolfgang Schnotz 
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Memphis, USA
University of Helsinki, Finland
Complutense University, Madrid, Spain
University of Koblenz-Landau, Landau, Germany
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ELLINIKA GRAMMATA: Emm. Benaki 59, 106 81 Athens, Greece
Τel: ++30-210-3891800 - Fax: ++30-210-3836658
Bookstore: Zood. Pigis 21 & Tzavela 1, 106 81 Athens, Greece

© Copyright 2010: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned backVolume 7, Issue 2, 2010 
   


HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Founded 2004Editor:
Anastasia Efklides

 

 

 

 

 

 

 

ELLINIKA GRAMMATA


 

CONTENTS


Construction and factorial validity of the Intellectual Capital Questionnaire
           Aristides Isidoro Ferreira
........................................................................................124

Are social representations consistent with social strategies?
Machiavellianism, opportunism, and aspects of lay thinking
           Maria Sakalaki, Giorgos Kyriakopoulos, & Sofia Kanellaki.................................................141

Η προσαρμογή της Κλίμακας Αντιμετώπισης Βλαβών και Προβλημάτων
Υγείας σε δείγμα Ελλήνων ασθενών: Ζητήματα εγκυρότητας
          Ευάγγελος Χ. Καραδήμας, Αριστείδης Ζαρογιάννος,
          Κωνσταντίνος Στραβοδήμος, Αναστάσιος Γυφτόπουλος,
          & Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
................................................................................159
[The adaptation of the Coping with Health Injuries and Problems Scale
to a sample of Greek patients: Validity issues]
          Evangelos C. Karademas, Aristides Zarogiannos,
          Konstantinos Stravodimos, Anastasios Gyftopoulos, &
          Konstantinos Konstadinides
..................................................................................... 179

Σχολική ένταξη και συνεργατικές πρακτικές των εκπαιδευτικών
γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής 
         Αναστασία Βλάχου & Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη..…....……….....................................................180
[Inclusive education and collaborative practices between general
and special education teachers]
         Anastasia Vlachou & Athina Zoniou-Sideri ….....................……………………...…………………………… 204

Δυσλεξία: Μια συνθετική προσέγγιση αιτιολογικών θεωριών
         Φίλιππος Βλάχος ………..…………………………………………………………………..............................……… 205
[Dyslexia: A synthetic approach to causal theories]
         Filippos Vlachos ………..………………………………………………...............................………………………… 240