ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Hellenic Journal of Psychology 
 Psychological Society of Northern Greece


VOLUME 5, ISSUE 3 INFORMATIONHELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
ΙSSN 1790-1391


Edited three times a year by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 5, Issue 3, 2008

Legally responsible:
George Grouios, President of the Psychological Society of Northern Greece
Department of Physical Education and Sport Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece. Phone: +30-2310-992177; E-mail: ggrouios@phed.auth.gr


Editors
Editor-in-Chief:  Anastasia Efklides Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Associate Editors: Maria Dikaiou
Angeliki Leondari
Georgios D. Sideridis
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Crete, Rethymno, Greece
Assistant Editors: Irini Dermitzaki
Mary H. Kosmidis
Filippos Vlachos
Plousia Misailidi
Pagona Roussi
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Editor of Issue 3 Anastasia Efklides Aristotle University of Thessaloniki, GreeceEditorial Board

Anastasia Efklides
George Grouios
Shulamith Kreitler
Diomedes Markoulis
Robert Neimeyer
Markku Niemivirta
Jose M. Prieto
Wolfgang Schnotz 
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Memphis, USA
University of Helsinki, Finland
Complutense University, Madrid, Spain
University of Koblenz-Landau, Landau, Germany
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ELLINIKA GRAMMATA: Emm. Benaki 59, 106 81 Athens, Greece
Τel: ++30-210-3891800 - Fax: ++30-210-3836658
Bookstore: Zood. Pigis 21 & Tzavela 1, 106 81 Athens, Greece

© Copyright 2008: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned back


Volume 5, Issue 3, 2008    


HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Founded 2004


 

Editor: Anastasia Efklides

 

 

 

 

 

 

 

ELLINIKA GRAMMATA


 

CONTENTS


Students’ value beliefs, performance expectations, and school perofrmance:
The effect of school subject and gender
           Georgia Stephanou...................................................................................................231

Children’s perceptions of loneliness
           Evangelia P. Galanaki................................................................................................258

Οι πολλαπλές σημασίες μιας αναπτυξιακής προοπτικής στην ψυχοπαθολογία
[Multiple meanings of a developmental perspective on psychopathology]
          Michael Rutter.........................................................................................................281

Ψυχή, νους, και εγκέφαλος: Μια ιστορική αναδρομή στη μελέτη των
μεταξύ τους σχέσεων
         Γεώργιος Θ. Παναγής & Μανόλης Δαφέρμος...................................................................324

[Psyche, mind, and brain: A historical retrospection to the study
of their relations]
         George T. Panagis & Manolis Dafermos..........................................................................366