ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Hellenic Journal of Psychology 
 Psychological Society of Northern Greece


VOLUME 3, ISSUE 3 INFORMATIONHELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
ΙSSN 1790-1391


Edited three times a year by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 3, Issue 3, 2006

Legally responsible:
Anastasia Efklides, President of the Psychological Society of Northern Greece
School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece.
Tel: ++30-2310-997374. Fax: ++30-2310-997384. E-mail: efklides@psy.auth.gr


Editors
Editor-in-Chief:  Anastasia Efklides Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Associate Editors: Maria Dikaiou
Angeliki Leondari
Georgios D. Sideridis
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Crete, Greece
Assistant Editors: Irini Dermitzaki
Mary H. Kosmidis
Robert Mellon
Plousia Misailidi
Pagona Roussi
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Crete, Greece
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Editor of Issue 3 Anastasia Efklides  Aristotle University of Thessaloniki, GreeceEditorial Board

Anastasia Efklides
Shulamith Kreitler
Diomedes Markoulis
Robert Neimeyer
Markku Niemivirta
Jose M. Prieto
Wolfgang Schnotz 
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Memphis, USA
University of Helsinki, Finland
Complutense University, Madrid, Spain
University of Koblenz-Landau, Landau, Germany
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ELLINIKA GRAMMATA: Emm. Benaki 59, 106 81 Athens, Greece
Τel: ++30-210-3891800 - Fax: ++30-210-3836658
Bookstore: Zood. Pigis 21 & Tzavela 1, 106 81 Athens, Greece

© Copyright 2006: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright own-ers. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned back


Volume 3, Issue 3, 2006    


HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Founded 2004


Editor: Anastasia Efklides

 

 

 

 

 

 

 

ELLINIKA GRAMMATA


 

CONTENTS


Bereavement and the quest for meaning: Rewriting stories of loss and grief 
        
Robert A. Neimeyer......................................................................................................181

Effective moral education: The Konstanz Method of Dilemma Discussion
         Georg Lind..................................................................................................................189

Pregnancy concerns and the fear of miscarriage: A miscarriage-specific 
implication or a social fear of failing in terms of womanhood?
        Eirini Tsartsara & Martin P. Johnson.................................................................................197

Πάγιες οδηγίες θεραπείας: Μια έρευνα σε Έλληνες ενήλικες
        Στέλλα Μακρίδου, Αναστασία Ευκλείδη, Δημήτρης Οικονομίδης, 
        & Φιλήμων Παιονίδης....................................................
.................................................227
[Advance directives: A study in Greek adults
       Stella Makridou, Anastasia Efklides, Dimitrios Economidis, 
       & Filimon Peonidis]
.........................................................................................................258 

Βαθειά δυσλεξία στα Ελληνικά: Μελέτη περίπτωσης
       Άννα Εμμανουήλ, Κυράνα Τσαπκίνη, & Rudolph Jobst............................................................259
[Deep dyslexia in Greek: A case study
       Anna Emmanouel, Kyrana Tsapkini, & Rudolph Jobst]............................................................290