ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Hellenic Journal of Psychology 
 Psychological Society of Northern Greece


VOLUME 10, ISSUE 2 INFORMATIONHELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
ΙSSN 1790-1391


Edited three times a year by the Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
Volume 10, Issue 2, 2013

Legally responsible:
George Grouios, President of the Psychological Society of Northern Greece
Department of Physical Education and Sport Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece. Phone: +30-2310-992177; E-mail: ggrouios@phed.auth.gr


Editors
Editor-in-Chief:  Anastasia Efklides Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Associate Editors: Andreas Brouzos
Maria Dikaiou
Angeliki Leondari
Georgios D. Sideridis
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Crete, Rethymno, Greece
Assistant Editors: Panayiota Stavroussi
Irini Dermitzaki
Mary H. Kosmidis
Filippos Vlachos
Plousia Misailidi
Pagona Roussi
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece

Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Thessaly, Volos, Greece
University of Ioannina, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
     Editorial Board

Anastasia Efklides
George Grouios
Shulamith Kreitler
Robert Neimeyer
Markku Niemivirta
Wolfgang Schnotz 
Yannis Theodorakis
Maria Tzouriadou
Marja Vauras
Marcel Veenman
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Tel-Aviv University, Israel
University of Memphis, USA
University of Helsinki, Finland
University of Koblenz-Landau, Landau, Germany
University of Thessaly, Volos, Greece
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
University of Turku, Finland
University of Leiden, The Netherlands


Publisher:
ALPHABET S.A., Vrilissou 80, Poligono, 114 76 Athens, Greece.
Τel: +30-210-646686

© Copyright 2013: Psychological Society of Northern Greece (PSNG)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) for commercial purposes without the written permission of the copyright owners. Manuscripts submitted to the journal in no case are returned backVolume 10, Issue 2, 2013 
   


HELLENIC JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Founded 2004
 

Editor: Anastasia Efklides

 

 

 

 

 

 

Psychological Society of Northern Greece


 

CONTENTS

Etnhic identity, person perception and racism: A decade of changes in Cyprus
       Marios Argyrides
.......................................................................................................78

Maternal self-competence and mother-child interaction 
       Ina Reić Ercegovac, Maja Ljubetic, & Magdalena Pericic....................................................102

Προσαρμογή της κλίμακας κατάθλιψης του Beck-II σε ελληνικό πληθυσμό
       Μαρία Γιαννακού, Παγώνα Ρούσση, Μαίρη-Ελένη  Κοσμίδου, Γρηγόρης  Κιοσέογλου, Αραβέλα
       Αδαμοπούλου, & Γιώργος Γαρύφαλλος
...........................................................................120

Καταθλιπτικά συμπτώματα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας:  Κατάλογος ανίχνευσης για εκπαιδευτικούς
        Μαρία Σ. Πούλου......................................................................................................147