ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της επιστήμης της ψυχολογίας και η διάδοση της ψυχολογικής γνώσης τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς. Η υποστήριξη της επικοινωνίας και της επιστημονικής προόδου των ψυχολόγων. Η προώθηση και διάδοση της ψυχολογι-
κής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στην κοινωνία.


Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία διαθέτει τα παρακάτω μέσα: Την οργάνωση συνεδρίων, (δι)ημερίδων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, την έκδοση βιβλίων και περιοδικών, τις δημόσιες διαλέξεις, συγκεντρώσεις και συζητήσεις, τη στήριξη και διευκόλυνση της επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των μελών της Εταιρείας, τη συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες και Ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος.

Από το καταστατικό της ΨΕΒΕ


Χάρτης πλοήγησης | Διοικητικό Συμβούλιο | Υποτροφία ΨΕΒΕ  | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 


 Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των άρθρων του περιοδικού της ΨΕΒΕ Ημερίδα ΨΕΒΕ
 Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της δημοσίευσης επιστημονικών    εργασιών σε διεθνή περιοδικά: Δυνατότητες και στρατηγικές  
Θεσσαλονίκη, Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017

  Υποτροφία ΨΕΒΕ 2017