Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνουν Ημερίδα με κεντρικό θέμα «Ο Εκπαιδευτικός ως Πρόσωπο και Επαγγελματίας». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα στις 18 Οκτωβρίου 2018.

Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν ποικίλα συναισθήματα, εξαιτίας της πολυπλοκότητας των ρόλων της επαγγελματικής ζωής τους, τα οποία έχουν άμεσες και μακροχρόνιες συνέπειες τόσο στην προσωπική ευζωία τους όσο και στα κίνητρα και στην επαγγελματική συμπεριφορά τους. Τα συναισθήματα, για παράδειγμα, που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία επηρεάζουν την παροχή πληροφοριών, την υποκειμενικά εκτιμώμενη ποιότητα της όλης εμπειρίας, τις γνωστικές διεργασίες, τα κίνητρα και τη ρύθμιση εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες εμπλέκονται στο διαπροσωπικό και ενδοπροσωπικό επίπεδο του εκπαιδευτικού. Η μελέτη των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία για να κατανοηθεί ο εκπαιδευτικός ως πρόσωπο και δρώντα επαγγελματία.

Από την άλλη, ενώ τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού επηρεάζουν το γιγνώσκειν και τα πιστεύω του, συμβαίνει και η αντίστροφη σχέση, υποστηρίζοντας το μεταξύ τους σύνθετο και πολύπλοκο σχήμα αλληλεξάρτησης. Η συγκεκριμένη πολυπλοκότητα, μάλιστα, διαμορφώνεται και εκδηλώνεται σε κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν δυναμικά προσώπου και ομάδας. Αποτιμήσεις για τον εαυτό, τον άλλο, το συμβάν και την κοινωνική συνθήκη και κατάσταση συμβάλλουν στη διαμόρφωση των συναισθημάτων. Ο προσδιορισμός των διαμορφωτικών παραγόντων των συναισθημάτων συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση και επεξήγηση αυτών, και στην ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης με σκοπό τη βίωση θετικών και λειτουργικών συναισθημάτων από τους εκπαιδευτικούς.

Στόχος της Ημερίδας είναι η προαγωγή, η καλλιέργεια και η διάδοση της Ψυχολογικής γνώσης σε θέματα που αφορούν τη συναισθηματική εμπειρία και τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού και που έχουν επιπτώσεις στην προσωπική ευζωία, στη μάθηση και στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν και συζητηθούν θέματα που προσελκύουν το ερευνητικό ενδιαφέρον και που συμβάλλουν στην προσωπική ευζωία και αποτελεσματική μάθηση. Επιπροσθέτως, στόχος των εργασιών της Ημερίδας είναι η διαχείριση των συναισθημάτων ώστε ο εκπαιδευτικός να επιτυγχάνει υψηλή λειτουργικότητα στο εργασιακό πλαίσιο, με την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της Ημερίδας, και αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην Ημερίδα.

Αίτηση εγγραφής

Πρόγραμμα Ημερίδας