Ημερίδα Το μέλλον της ψυχολογικής έρευνας στην Ελλάδα Επιστημονική συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψήφιων διδακτόρων

 

Η Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος οργανώνει Ημερίδα με θέμα:

“Το μέλλον της ψυχολογικής έρευνας στην Ελλάδα: Επιστημονική συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψήφιων διδακτόρων”

Στόχος της Εταιρείας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιστημονικής εκδήλωσης είναι να γίνουν εμφανείς και να προωθηθούν οι νέες τάσεις στην ψυχολογική έρευνα στη χώρα μας και η σύνδεσή τους με τις διεθνείς εξελίξεις. Η Ημερίδα αποσκοπεί να δώσει την ευκαιρία να κάνουν γνωστή και να συζητήσουν τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή φοιτητές και φοιτήτριες που εκπονούν ή σε απόφοιτους που έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα (τα δύο τελευταία έτη) τη μεταπτυχιακή τους εργασία ή τη διδακτορική τους διατριβή.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Παναγιώτα Μεταλλίδου
Πρόεδρος της ΨΕΒΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας:
Παναγιώτα Μεταλλίδου
Δέσποινα Τατά
Δάνδη Ευγενία
Νεραντζάκη Κατερίνα

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής της Ημερίδας
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΚΕΔΕΑ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Συνεδριακό Κέντρο βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ.

Γλώσσα της Ημερίδας
Επίσημη γλώσσα των εργασιών της Ημερίδας είναι η Ελληνική.

Βεβαίωση Συμμετοχής/Παρακολούθησης
Οι βεβαιώσεις συμμετοχής θα δίνονται από τη Γραμματεία της Ημερίδας την ίδια ημέρα μετά το τέλος των εργασιών της Ημερίδας.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα της Ημερίδας θα περιλαμβάνει Προφορικές Ανακοινώσεις. Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν, θα τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θεματικές ενότητες, και θα παρουσιαστούν σε προφορικές συνεδρίες. Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης θα είναι 15΄-20′.

Χορηγός της Ημερίδας: Εκδόσεις Πεδίο

Μπορείτε να κατεβάσετε το Πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ: Επιστημονικό Πρόγραμμα της Ημερίδας

Μπορείτε να κατεβάσετε το Βιβλίο των Περιλήψεων της Ημερίδας εδώ: Βιβλίο των Περιλήψεων της Ημερίδας

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή Περιλήψεων έως: 31/10/2019 4/11/2019
Ενημέρωση Αποδοχής Περιλήψεων: 5/11/2019
Έγκαιρη Εγγραφή: 15/11/2019

 

Εγγραφή
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους έως τις 15/11/2019 και να ωφεληθούν από το μειωμένο κόστος της έγκαιρης προθεσμίας εγγραφής. Από 16/11/2019 θα ισχύει η αυξημένη τιμή εγγραφής.

 

Κόστος συμμετοχής

H συμμετοχή στην Ημερίδα είναι Δωρεάν για τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη της ΨΕΒΕ για το έτος 2019.

 

Εγγραφή έως 25/11/2019 10 ευρώ
Εγγραφή από 26 /11 έως και 30/11/2019 15 ευρώ
Εγγραφή στις 1/12/2019 20 ευρώ

 

Το κόστος της εγγραφής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος της Ημερίδας
  • Έντυπο του Προγράμματος της Ημερίδας
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Συμμετοχή στα Διαλείμματα Καφέ

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής στην ημερίδα εδώ: Αίτηση Εγγραφής

 

Οδηγίες Συγγραφής και Υποβολής Εργασιών

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες:

Για την υποβολή της Περίληψης της Ανακοίνωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το Πρότυπο Έντυπο Υποβολής Περίληψης.

  • Το συμπληρωμένο Πρότυπο Έντυπο Υποβολής Περίληψης θα πρέπει να έχει ως όνομα αρχείου το Επώνυμο των συγγραφέων και να αποσταλεί μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: pmetall@psy.auth.gr
  • Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.

Κατεβάστε το Πρότυπο Έντυπο Υποβολής Περίληψης εδώ: Πρότυπο Έντυπο Υποβολής Περίληψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η υποβολή της περίληψης πρέπει να είναι με τη σύμφωνη γνώμη του/της επόπτη/τριας της εργασίας και ο/η επόπτης/τρια να εμφανίζεται στην περίληψη ως συ-συγγραφέας.

Όλες οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν και η αποδοχή ή μη της εργασίας θα ανακοινωθεί στον/στη συγγραφέα που υποβάλλει την εργασία μέχρι τις 5/11/2019.

Ο/η κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να υποβάλει μέχρι δύο (2) εργασίες.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
31 Οκτωβρίου 2019