Αγαπητά μέλη της ΨΕΒΕ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ότι η Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο «Αυτο-ρύθμιση: Γνωστικές, μεταγνωστικές και θυμικές διεργασίες», για να τιμήσει το επιστημονικό έργο και την προσφορά της κ. Αναστασίας Ευκλείδη, Καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και Επίτιμης Προέδρου της ΨΕΒΕ. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9:00 – 15:00 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πληροφορίες για την Ημερίδα στην ιστοσελίδα της ΨΕΒΕ http://www.pseve.org.

Επίσης, την ίδια ημέρα και στον ίδιο τόπο θα πραγματοποιηθεί στις 8:00 π.μ. η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΨΕΒΕ και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2017-2019. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 15:15 και στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Με βάση το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη: τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία, και δύο απλά μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εταιρείας και το ένα μέλος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη ΔΕΠ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να παραβρεθείτε τόσο στην Ημερίδα όσο και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΨΕΒΕ

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης
Γραμματέας της ΨΕΒΕ

Πρόγραμμα ημερίδας