Διημερίδα της ΨΕΒΕ «Ψυχολογική Έρευνα σε ζητήματα Αθλητισμού και Εκπαίδευσης»
Θεσσαλονίκη, 9-10 Δεκεμβρίου 2011

Πρόγραμμα διημερίδας