ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνουν Διημερίδα με κεντρικό θέμα «Μάθηση και Εκπαίδευση: Διορθώνοντας το λάθος και Ενισχύοντας το σωστό». Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2014.

Επιδίωξη της Διημερίδας είναι η προαγωγή, η καλλιέργεια και η διάδοση της Ψυχολογικής γνώσης σε θέματα που αφορούν τη μάθηση και έχουν επιπτώσεις στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της Διημερίδας θα παρουσιαστούν και συζητηθούν θέματα που αποτελούν το αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον και που συμβάλλουν στην αποτελεσματική μάθηση. Μάλιστα, στόχος των εργασιών της Διημερίδας είναι όχι μόνο πώς να διορθωθεί το λάθος αλλά και πώς να ενισχυθεί το σωστό στη μάθηση και εκπαίδευση.

Κύριοι θεματικοί άξονες

Σύνθετες ενδο-ατομικές ψυχολογικές διεργασίες μαθητών /τριών και εκπαιδευτικών, και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις κατά την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.
Ψυχολογικές λειτουργίες, όπως τα κίνητρα, η αυτο-ρύθμιση, οι μεταγνωστικές διεργασίες και το θυμικό ως ερμηνευτικοί παράγοντες της ατομικής συμπεριφοράς (π.χ., σχολική επίτευξη) στο σχολείο.
Σημασία του πλαισίου στο οποίο συντελείται η μάθηση
Μαθησιακό υλικό
Αναπτυξιακοί παράγοντες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος και χρόνος της Διημερίδας

Οι εργασίες της Διημερίδας θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 (ώρες 14.30 – 19.30) και το Σάββατο 11 (ώρες 10.00 – 14.30) Οκτωβρίου 2014 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χιλιόμετρο Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Αναλυτικό πρόγραμμα

Αναλυτικό πρόγραμμα με περιλήψεις

Επίσημη Γλώσσα της Διημερίδας

Επίσημη γλώσσα των εργασιών της Διημερίδας είναι η Ελληνική. Η Ομιλία του προσκεκλημένου ομιλητή από το εξωτερικό θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Γραμματεία
Η Γραμματεία της Διημερίδας θα βρίσκεται στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας και θα λειτουργεί για εγγραφές την Παρασκευή 10/10/2014 από ώρα 14.00 έως 20.00, και το Σάββατο 11/10/2014 από 9.00 έως 14.00.

Εγγραφή
Το κόστος εγγραφής είναι 10 Ευρώ (έως και 5 Οκτωβρίου 2014). Το κόστος εγγραφής μετά τις 5 Οκτωβρίου 2014 είναι 15 Ευρώ.
Τα τέλη εγγραφής περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και την παρακολούθηση των εργασιών της Διημερίδας, την παραλαβή του Προγράμματος των Εργασιών, τον Καφέ, και τη Βεβαίωση Συμμετοχής η οποία θα δοθεί στους συμμετέχοντες με τη λήξη της Διημερίδας.
Η αίτηση εγγραφής και η πληρωμή θα γίνεται στο Γραφείο 103 της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας, από τις 7-9-2014, τις εξής ημέρες και ώρες: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2μμ έως 7μμ.
Αίτηση εγγραφής

Βεβαίωση
Θα δοθεί Βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες
Πληροφορίες και Εγγραφή:
Ευθαλία Κωνσταντινίδου, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ. τηλ.: 2385055107, Email: ekonstantinidou@uowm.gr
Γεωργία Στεφάνου, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Π.Δ.Μ. τηλ.: 2385055107, Email: gstephanou@uowm.gr

Πληροφορίες/ Εγγραφές: www.pseve.org και www.nured.uowm.gr

Διαμονή

http://www.florina.gr/el/Τουριστικός-Οδηγός/Διαμονή

ΚΤΕΛ & ΟΣΕ τηλέφωνα
ΚΤΕΛ: Στη Φλώρινα 2385024320, στη Θεσσαλονίκη 2310595418
ΟΣΕ: Στη Φλώρινα 2385022404, στη Θεσσαλονίκη 2310517517.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις εργασίες της Διημερίδας, και αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στη Διημερίδα.