Στις 11 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε η 14η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΨΕΒΕ. Παρέστησαν 10 τακτικά μέλη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ήταν επαναληπτική αυτής που είχε οριστεί στις 10 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 στην Αίθουσα 114 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το έτος 2014.
2. Οικονομικός απολογισμός της Εταιρείας για το έτος 2014.
3. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το έτος 2015.
4. Οργάνωση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης
5. Αιτήσεις-Προτάσεις.

Θέμα 1ο Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το έτος 2014.

Η κ. Μεταλλίδου έκανε απολογισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά το έτος 2014. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα παρακάτω:

Περιοδικό
Κατά για το έτος 2014 έχουν εκδοθεί τα τεύχη 11,1 και 11,2 του Hellenic Journal of Psychology.

Η κ. Ευκλείδη ενημέρωσε τα μέλη για το ότι έχει υπογραφεί η νέα συμφωνία με τον εκδοτικό οίκο Elsevier για να περιλαμβάνεται το Περιοδικό στο Indexing για το 2015. Επίσης, ανέφερε ότι έχουν υπερ-διπλασιαστεί οι υποβολές εργασιών από το εξωτερικό και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την πορεία του Περιοδικού.

Νέα μέλη
Έχουν εγγραφεί 4 νέα μέλη στην Εταιρεία.

Υποτροφία ΨΕΒΕ
Απονεμήθηκε η “Υποτροφία ΨΕΒΕ 2014-2016”, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) στην κ. Μέγαρη Καλλιόπη, υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με επόπτρια την κ. Κοσμίδου. Για την υποτροφία είχαν υποβληθεί άλλες τρεις αιτήσεις. Όλες οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από μια Τριμελή Επιστημονική Επιτροπή. Η συγκεκριμένη Υποτροφία είναι ένας θεσμός που στοχεύει στην αναγνώριση και ενίσχυση του ερευνητικού έργου το οποίο παράγεται στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιστημονικές συναντήσεις
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω επιστημονικές συναντήσεις:

Α. Πραγματοποιήθηκε μια Διημερίδα, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την ΨΕΒΕ με θέμα: Μάθηση και Εκπαίδευση: Διορθώνοντας το λάθος και Ενισχύοντας το σωστό. Οι εργασίες της Διημερίδας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 (ώρες 14.30 – 19.30) και το Σάββατο 11 (ώρες 10.00 – 14.30) Οκτωβρίου 2014 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 3ο χιλιόμετρο Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα.

Β. Η ΨΕΒΕ συμμετείχε με διοργάνωση συμποσίου στο Επετειακό Συνέδριο για τα 30 χρόνια του Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 21 έως την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014. Στο Συμπόσιο συμμετείχαν με ομιλίες η Πρόεδρος της ΨΕΒΕ, Παναγιώτα Μεταλλίδου, ο Γραμματέας, Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, ο πρώην Πρόεδρος τη ΨΕΒΕ, Γιώργος Γρούιος, και τα μέλη της Εταιρείας Συμεών Βλαχόπουλος και Νίκος Τσιγγίλης. Στο ίδιο Συνέδριο η ΨΕΒΕ βραβεύτηκε μαζί με άλλες επιστημονικές Εταιρείες για την προσφορά της στο χώρο μέσω των συνεργασιών που ανέπτυξε με μέλη από τον συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο και της διοργάνωσης σχετικών εκδηλώσεων.

Ο απολογισμός δραστηριοτήτων εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο Ο οικονομικός απολογισμός της Εταιρείας.

Η κ. Μπάκα, Ταμίας της Εταιρείας, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2014. Ανακοίνωσε ότι με βάση τις εισφορές των μελών της και διάφορα άλλα έσοδα της Εταιρείας από τη Διημερίδα το υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται (στις 7/12/2014) στο ποσό των 44.925,51 ευρώ (εκ των οποίων τα 35000 ευρώ είναι σε προθεσμιακή κατάθεση και τα 9.925,51 μετρητά).

Η Γ.Σ. ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2014.

Θέμα 3ο Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων για το έτος 2015

Έγινε συζήτηση για την καλύτερη προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ζητήθηκε από τα μέλη της Εταιρείας να σκεφτούν πάνω σε αυτό και να καταθέσουν τις προτάσεις τους στο Δ.Σ.

Έγινε πρόταση στην κ. Παναντωνίου, τακτικό μέλος της ΨΕΒΕ και μέλος του Δ.Σ. να αναλάβει τη διοργάνωση της Διημερίδας της Εταιρείας για το έτος 2015, την οποία και αποδέχθηκε.

Θέμα 4ο Οργάνωση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης

Η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο 2015 σύμφωνα με το καταστατικό.

Θέμα 5ο: Ανακοινώσεις-αιτήσεις-προτάσεις

Η Επειδή Γενική Συνέλευση έληξε καθώς δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση.

Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παναγιώτα Μεταλλίδου Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης