Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 14:30, στο Ξενοδοχείο Grand Hotel της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η 13η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΨΕΒΕ. Ο κ. Γρούιος, Πρόεδρος της Εταιρείας, έκανε απολογισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας κατά την τριετία 2011-2013:

Ι. Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Κατά την τριετία 2011-2013 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω επιστημονικές συναντήσεις:

  • Διημερίδα: «Ψυχολογική Έρευνα σε ζητήματα Αθλητισμού και Εκπαίδευσης». Θεσσαλονίκη, 9-10
  • Δεκεμβρίου 2011.Διημερίδα: “Η συμβολή της Ψυχολογίας σε περιόδους κρίσης”. Βέροια, 13-14 Δεκεμβρί
  • ου 2012.Διημερίδα: «Η Ψυχολογία σήμερα: Προσανατολισμοί και Εφαρμογές». Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκεμβρίου 2013.

ΙΙ. Εκδόσεις
Εκδόθηκαν τρία τεύχη του 8ου, 9ου τόμου και δύο τεύχη του 10ου τόμου του περιοδικού της ΨΕΒΕ Hellenic Journal of Psychology. Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί οι εργασίες του Hellenic Journal of Psychology και της Επετηρίδας της ΨΕΒΕ όλων των τευχών στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε μορφή PDF με ελεύθερη πρόσβαση.

ΙΙΙ. «Υποτροφία ΨΕΒΕ» για υποψήφιους διδάκτορες

  • Η υποτροφία των 2000 ευρώ για την τριετία 2011-2013 απονεμήθηκε στη Βασιλική Φενέκου, υποψήφια διδάκτορα (επόπτρια Ε. Γεωργάκα).
  • Έπαινοι συνοδευόμενοι από την οικονομική συμβολή των πεντακοσίων (500) ευρώ, καθώς και η δυνατότητα δημοσίευσης εργασίας που θα προκύψει από τη διατριβή τους στο περιοδικό Hellenic Journal of Psychology, απονεμήθηκαν στις υποψήφιες διδάκτορες (με αλφαβητική σειρά):
  1. Αικατερίνη Γιαζκουλίδου (επόπτρια Μαρία-Ελένη Κοσμίδου)
  2. Αναστασία Καπατζιά (επόπτρια Ε. Συγκολλίτου)
  3. Αμαρυλλίς Μαλεγιαννάκη (επόπτρια Π. Μεταλλίδου)

ΙV. Οικονομικός απολογισμός της ΨΕΒΕ
Ο Οικονομικός απολογισμός της Εταιρείας για την τριετία 2011-2013 εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ.

Ο απολογισμός όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.

Η Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Π. Μεταλλίδου Γ. Γρούιος