Απολογισμός Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΨΕΒΕ συνεδρίασε 2 φορές κατά το έτος 2009.

Ι. Διοργανώθηκαν οι ακόλουθες ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια:
• ΗΜΕΡΙΔΑ: Σύγχρονες Εξελίξεις στην Ψυχολογία Υγείας, Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009, Ξενοδοχείο Holiday Inn, Θεσσαλονίκη, διοργανωτές: Πάτζια Ρούσση, Αναστασία Ευκλείδη και Τζένη Γεωργάκα
• ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, διοργανώτρια: Αναστασία Αλευριάδου
• 2009 SPRING SCHOOL OF THE PSYCHOLOGICAL SOCIETY OF NORTHERN GREECE, Σεμινάρια απευθυνόμενα σε μεταπτυχιακούς και σε επαγγελματίες με θέμα Neurodevelopmental Disorders: Theory and Research, Νυμφαίο Φλώρινας, 4-8 May 2009, διοργανωτές: Γεώργιος Γρούιος και Αναστασία Αλευριάδου

ΙΙ. Εκδόθηκαν τα εξής έντυπα:
• Hellenic Journal of Psychology: Τόμος 6, τεύχη 1 και 2
• Επιστημονική επετηρίδα: Τόμος 7

ΙΙΙ. Μέχρι 30/11/2009 επισκέφτηκαν τον ιστότοπο της ΨΕΒΕ (www.pseve.org) 14.995 διαφορετικά άτομα από 50 περίπου διαφορετικές χώρες.

IV. Το 2009 εγκρίθηκαν 16 αιτήσεις για νέα μέλη (6 τακτικά και 10 έκτακτα), ενώ το σύνολο των μελών της ΨΕΒΕ ανέρχεται στα 283 (4 επίτιμα, 139 τακτικά και 140 έκτακτα).

V. Ανακοινώθηκε η διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΨΕΒΕ με θέμα: Childhood and Youth in Transition, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 2-4 Δεκεμβρίου 2010. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή (Πρόεδρος), Ε. Γωνίδα, Π. Μεταλλίδου, Χρ. Αθανασιάδου, Ευ. Φίγγου, Α. Μπάκα, Β. Καλατή, Β. Λέντζα.

Ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 6 Δεκεμβρίου 2009

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γρούιος