Στη χρονιά που πέρασε η ΨΕΒΕ, πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της (σήμερα 15/12/2006), το Δ.Σ. συνεδρίασε τρεις φορές μέχρι σήμερα, 27/04/06, 06/10/06, και 15/12/06, και είχε την εξής δραστηριότητα:

1. Με τη φροντίδα των μελών της ΨΕΒΕ και συναδέλφων κ.κ. Μαίρης Κοσμίδου και Ευρυνόμης Αυδή πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. στις 10/11/06 Ημερίδα με τίτλο Η κληρονομιά του Freud στη σύγχρονη επιστήμη με αφορμή τα 150 χρόνια από τη γέννησή του. Η Ημερίδα είχε εξαιρετική επιτυχία και την παρακολούθησαν περίπου 250 άτομα. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι κ.κ. Α. Καράβατος, Θ. Κατριός, Ι. Μπένου-Ιεροδιακόνου, R. Parkin-Γουνελά, Φ. Τριανταφύλλου, Λ. Τριάρχου, και Μ. Χαρίτου-Φατούρου.

2. Στο τέλος της Ημερίδας η ΨΕΒΕ τίμησε την ομότιμη καθηγήτρια και μέλος της ΨΕΒΕ κ. Μ. Χαρίτου-Φατούρου αναγνωρίζοντας της σημαντική συμβολή της ως Επιστήμονα, Δασκάλου, και Ερευνητή, που έθεσε τα θεμέλια της Επιστήμης της Κλινικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα, και για τη δια βίου προσφορά της στην επιστήμη, απονέμοντας την το τίτλο του Επίτιμου Μέλους της ΨΕΒΕ.

3. Με τη φροντίδα του μέλους της ΨΕΒΕ και συναδέλφου κ. Σταυρούλας Σταυρακάκη πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. στις 16/05/06 διάλεξη με τίτλο Psycholinguistic perspectives on developmental disorders του καθηγητού κ. Harald Clahsen, University of Essex, United Kingdom.

4. Τέλος, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι 3-6 Μαΐου 2007 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το τακτικό συνέδριο της ΨΕΒΕ, το οποίο θα είναι διεθνές και θα έχει τον τίτλο: 2nd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Psychological Assessment σε συνεργασία με τον European Association of Psychological Assessment (EAPA), ο οποίος οργανώνει το 9ο συνέδριό του. Πρόεδρος του συνεδρίου της ΨΕΒΕ είναι η συνάδελφος και μέλος της ΨΕΒΕ κ. Μαρία Δικαίου ενώ Πρόεδρος του συνεδρίου του EAPA είναι η κ. Αναστασία Ευκλείδη. Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 320 εργασίες για ανακοίνωση στο συνέδριο και θα υπάρχουν 7 προσκεκλημένες κύριες ομιλίες.

5. Το Δ.Σ. βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης δύο τόμων (5ος και 6ος) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος από το συνέδριο ”Σχολείο και Οικογένεια” στα Ιωάννινα.

6. O κ. Ανδρέας Μπρούζος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος της ΨΕΒΕ, με εισήγηση της Προέδρου της ΨΕΒΕ και ομόφωνη έγκριση του Δ.Σ. ανέλαβε Διευθυντής Σύνταξης της Επιστημονικής Επετηρίδας από το έτος 2009, μετά την έκδοση των δύο τόμων των ετών 2007 και 2008, αντιστοίχως.

7. Το Δ.Σ. με ιδιαίτερη ευχαρίστηση γνωστοποιεί στη Γ.Σ. ότι το περιοδικό της ΨΕΒΕ Hellenic Journal of Psychology έχει γίνει δεκτό από τον American Psychological Association για ένταξη στη βάση δεδομένων PsycINFO, μία από τις μεγαλύτερες σε θέματα ψυχολογίας. Επίσης, το περιοδικό εντάχθηκε στη βιβλιοθήκη Saarlaendische Universitaets- und Landesbibliothek, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη σε θέματα ψυχολογίας και στην British Library της οποίας η συλλογή των περιοδικών εκδόσεων αριθμεί αυτή τη στιγμή περίπου 43.000 εκδόσεις.
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ο 1ος, 2ος και 3ος Τόμος του περιοδικού με τρία τεύχη ο καθένας και είναι έτοιμη η ύλη άλλων τριών τευχών του έτους 2008. Προσκαλούνται τα μέλη της ΨΕΒΕ, αλλά και όποιος άλλος το επιθυμεί, να υποβάλει εργασία στο περιοδικό για δημοσίευση. Θα πρέπει να τονίσω ότι η εργασία πρέπει να είναι κατά προτίμηση στα αγγλικά.

8. Η ΨΕΒΕ προμηθεύτηκε την άδεια για την ερευνητική χρήση των τεστ Rivermead Behavioural Memory Test και Visual Pattern Test. Με τη φροντίδα της κ. Μ. Κοσμίδου και Ε. Μασούρα μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. εκπαιδεύτηκαν στη χρήση των τεστ και άρχισε η συλλογή δεδομένων. Έχουν παραδοθεί 227 πρωτόκολλα και έχει γίνει η ηλεκτρονική καταγραφή τους. Έγινε έλεγχος της βαθμολογίας από τις κ.κ. Μ. Κοσμίδου, Ε. Μασούρα, Π. Μεταλλίδου, και Ά. Εμμανουήλ, μέλη της ΨΕΒΕ, και ήδη άρχισαν οι αναλύσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο 9th European Conference on Psychological Assessment. Με την έρευνα αυτή θα υπάρξουν νόρμες που θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέλους της ΨΕΒΕ, ενώ δημιουργείται μια συστοιχία δοκιμασιών για μνημονικές λειτουργίες στα Ελληνικά.

9. Σχετικά με την ιστότοπο της ΨΕΒΕ το Δ.Σ. με μεγάλη ευχαρίστηση γνωστοποιεί στα μέλη της Εταιρείας ότι από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του (12/1/2005) μέχρι και σήμερα επισκέφτηκαν τον ιστότοπο της ΨΕΒΕ 9.305 άτομα και οργανισμοί, από περισσότερες από 50 χώρες.

10. Τέλος, η ΨΕΒΕ εντάχθηκε ως Εταιρεία στην Encyclopedia of Associations: International Organizations της Thomson Gale και στο Psychologist’s Calender 2006 του Hogrefe. Επίσης, τα στοιχεία της ΨΕΒΕ συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της IUPsyS Global Resource.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι τα 26 ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας μας έγιναν 230 μέσα σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή 885% αύξηση, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια του 2006 ενεγράφησαν 39 νέα μέλη (230-191). Νομίζω ότι η αποδοχή της ΨΕΒΕ από όλη την Ελλάδα δείχνει το πόσο σημαντική ήταν η δημιουργία της ΨΕΒΕ για την έκφραση και την προώθηση της ψυχολογίας στη Βόρειο Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2006
Η Πρόεδρος της ΨΕΒΕ
Αναστασία Ευκλείδη