Στη χρονιά που πέρασε η ΨΕΒΕ, πραγματοποίησε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της (σήμερα 16/12/2005) και το Δ.Σ. συνεδρίασε τέσσερις φορές μέχρι σήμερα, 29/01/05, 27/05/05, 07/10/05, και 16/12/05 και είχε την εξής δραστηριότητα:

1. Πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Σχολείο και Οικογένεια στα Ιωάννινα, 18-20/3/2005, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το συνέδριο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με 179 εισηγήσεις εκ των οποίων δύο ήταν αλλοδαπών διακεκριμένων συναδέλφων που ήταν προσκεκλημένοι: της Marja Vauras από τη Φιλανδία και του Avi Assor από το Ισραήλ. Η επιτυχία του συνεδρίου κατέστη δυνατή χάρη στην αμέριστη υποστήριξη της Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Την οργάνωσή του επιμελήθηκε ο συνάδελφος Ανδρέας Μπρούζος καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ και φοιτητές, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2. Πραγματοποίησε από 13-14 Οκτωβρίου 2005 Διημερίδα με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο Μαθητές με Ειδικές Ανάγκες: Νέες Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Φλώρινα σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Φλώρινας. Και η Διημερίδα αυτή σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με 13 προσκεκλημένες εισηγήσεις, από τις οποίες δύο ήταν αλλοδαπών διακεκριμένων συναδέλφων, της Leena M. Matikka από τη Φινλανδία και Alan Milward από τη Μεγάλη Βρετανία. Η επιτυχία της Διημερίδας κατέστη δυνατή χάρη στη συμπαράσταση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την εξαιρετική οργάνωσή της, που επιμελήθηκε το μέλος της ΨΕΒΕ Αναστασία Αλευριάδου με τη βοήθεια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.

3. Με τη φροντίδα του μέλους της ΨΕΒΕ και συναδέλφου κ. Γεώργιου Γρούιου πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. στις 12/05/05 διάλεξη με τίτλο Timing of Movements του καθηγητού κ. Alan Wing, University of Birmingham, UK.
4. Με τη φροντίδα του μέλους της ΨΕΒΕ και συναδέλφου κ. Κυράνας Τσαπκίνη πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. στις 18/05/05 διάλεξη με τίτλο Impaired Processing of Mass-Count Information in Alzheimer Disease, Mild Cognitive Impairment, Semantic Dementia, and Aphasia της καθηγήτριας κ. Gonia Jarema-Arvanitakis, University of Montreal, Canada.

5. Με τη φροντίδα του μέλους της ΨΕΒΕ και συναδέλφου κ. Παναγιώτας Βορριά πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. στις 20/05/05 διάλεξη με τίτλο The Multiple Facets of a Developmental Perspective on Psychopathology του καθηγητού Sir Michael Rutter, University of London, United Kingdom.

6. Με τη φροντίδα του μέλους της ΨΕΒΕ και συναδέλφου κ. Φωτεινή Μπονώτη πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα στις 07/09/05 Σεμινάριο Γνωστικής Ψυχολογίας με τίτλο Ο Ρόλος του Μεταγιγνώσκειν και του Θυμικού στην Αυτο-ρύθμιση της καθηγήτριας κ. Αναστασίας Ευκλείδη, Προέδρου της ΨΕΒΕ και καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

7. Με τη φροντίδα του μέλους της ΨΕΒΕ και συναδέλφου κ. Μαίρης Κοσμίδου πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Θ. στις 18/11/05 Σεμινάριο Εργασίας με τίτλο Απόδοση Επιστημονικών Όρων Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών στα Ελληνικά με προσκεκλημένους ομιλητές τους συναδέλφους Ανδρέα Παπανικολάου, Αθανάσιο Καράβατο, Αζαρία Καραμανλίδη, Αναστασία Ευκλείδη, Διαμήδη Μαρκουλή, και Φίλιππο Καργόπουλο.

8. Τέλος, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι 3-6 Μαΐου 2007 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το τακτικό συνέδριο της ΨΕΒΕ, το οποίο θα είναι διεθνές και θα έχει τον τίτλο: 2nd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Psychological Assessment Across Life Span. Επιδιώκουμε και τη συνεργασία με τον European Association of Psychological Assessment (EAPA), ο οποίος οργανώνει το 9ο συνέδριο του. Πρόεδρος του συνεδρίου της ΨΕΒΕ είναι η συνάδελφος και μέλος της ΨΕΒΕ κ. Μαρία Δικαίου ενώ Πρόεδρος του συνεδρίου του EAPA είναι η κ. Αναστασία Ευκλείδη.

9. Το Δ.Σ. βρίσκεται στη διαδικασία εκτύπωσης του 3ου και 4ου Τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας της ΨΕΒΕ με 25 συνολικά εργασίες, που ανακοινώθηκαν στο 1ο συνέδριο της ΨΕΒΕ στο Βόλο και με Συντακτική Επιτροπή τους Φίλιππο Βλάχο, Φωτεινή Μπονώτη, Παναγιώτα Μεταλλίδου, Ειρήνη Δερμιτζάκη, και Αναστασία Ευκλείδη. Επίσης, προχωρά η συλλογή εργασιών για την έκδοση ενός, ή και δύο τόμων, από το συνέδριο ”Σχολείο και Οικογένεια” στα Ιωάννινα και ενός τόμου από το διεθνές συνέδριο της ΨΕΒΕ ”Quality of Life and Psychology” στη Θεσσαλονίκη.

10. Το Δ.Σ. με ιδιαίτερη ευχαρίστηση γνωστοποιεί στη Γ.Σ. ότι το περιοδικό της ΨΕΒΕ Hellenic Journal of Psychology έχει γίνει δεκτό από τον American Psychological Association για ένταξη στη βάση δεδομένων PsycINFO, μία από τις μεγαλύτερες σε θέματα ψυχολογίας. Επίσης, το περιοδικό εντάχθηκε στη βιβλιοθήκη Saarlaendische Universitaets- und Landesbibliothek, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη σε θέματα ψυχολογίας και στην British Library της οποίας η συλλογή των περιοδικών εκδόσεων αριθμεί αυτή τη στιγμή περίπου 43.000 εκδόσεις.
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ο 1ος και 2ος Τόμος του περιοδικού με τρία τεύχη ο καθένας και είναι έτοιμη η ύλη άλλων δύο τευχών του έτους 2007. Προσκαλούνται, λοιπόν, τα μέλη της ΨΕΒΕ, αλλά και όποιος άλλος το επιθυμεί, να υποβάλει εργασία στο περιοδικό για δημοσίευση. Θα πρέπει να τονίσω ότι η εργασία πρέπει να είναι κατά προτίμηση στα αγγλικά.

11. Σχετικά με την ιστότοπο της ΨΕΒΕ το Δ.Σ. με μεγάλη ευχαρίστηση γνωστοποιεί στα μέλη της Εταιρείας ότι από την ημέρα έναρξης της λειτουργίας του (12/1/2005) μέχρι και σήμερα επισκέφτηκαν τον ιστότοπο της ΨΕΒΕ 3040 άτομα και οργανισμοί, από περισσότερες από 35 χώρες.

12. Τέλος, η ΨΕΒΕ εντάχθηκε ως Εταιρεία στην Encyclopedia of Associations: International Organizations της Thomson Gale και στο Psychologist’s Calender 2006 του Hogrefe. Επίσης, τα στοιχεία της ΨΕΒΕ συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο της IUPsyS Global Resource.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι τα 26 ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας μας έγιναν 191 μέσα σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή 735% αύξηση, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια του 2005 ενεγράφησαν 55 νέα μέλη (191-136). Νομίζω ότι η αποδοχή της ΨΕΒΕ από όλη την Ελλάδα δείχνει το πόσο σημαντική ήταν η δημιουργία της ΨΕΒΕ για την έκφραση και την προώθηση της ψυχολογίας στη Βόρειο Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2005
Η Πρόεδρος της ΨΕΒΕ
Αναστασία Ευκλείδη