Στα τρία χρόνια που πέρασαν από την έναρξη της λειτουργίας της ΨΕΒΕ, πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας και το Δ.Σ. συνεδρίασε δέκα φορές μέχρι σήμερα, 16/12/01, 23/05/02, 12/12/02, 6/03/03, 27/5/03, 6/11/03, 19/12/03, 5/6/04, 22/10/04, και 4/12/04 και είχε την εξής δραστηριότητα:

1. Πραγματοποίησε την 1η Διημερίδα της ΨΕΒΕ με τίτλο Σύγχρονες Ψυχολογικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση στη Φλώρινα, 24-25/5/2002, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Α.Π.Θ. και τα δύο Τμήματά της: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Η Διημερίδα σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με 33 εισηγήσεις εκ των οποίων δύο ήταν αλλοδαπών διακεκριμένων συναδέλφων που ήταν προσκεκλημένοι: της Marja Vauras από τη Φιλανδία και του Jose Prieto από την Ισπανία. Η επιτυχία της Διημερίδας κατέστη δυνατή χάρη στην αμέριστη υποστήριξη της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Την οργάνωσή της επιμελήθηκαν ο κοσμήτορας της Σχολής καθηγητής Κωνσταντίνος Φωτιάδης και η Αναστασία Αλευριάδου καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ και φοιτητές, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.

2. Πραγματοποίησε από 13-14 Δεκεμβρίου 2002 τη 2η Διημερίδα της ΨΕΒΕ με τίτλο Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα: Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Και η Διημερίδα αυτή σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με 45 εισηγήσεις εκ των οποίων προσκεκλημένες ήταν δύο αλλοδαπών διακεκριμένων συναδέλφων, της Christine Griffin από την Αγγλία και του Markku Niemivirta από τη Φινλανδία, και πέντε Ελλήνων, των Δημήτρη Αλεξόπουλου, Αθηνάς Ανδρουτσοπούλου, Μαρίας Δικαίου, Πάνου Κορδούτη, και Ρόμπερτ Μέλλον. Τα δύο συμπόσια, αυτό των Γιάννη Θεοδωράκη και Γιώργου Γρούιου ήταν, επίσης, προσκεκλημένα. Η επιτυχία της Διημερίδας κατέστη δυνατή χάρη στη συμπαράσταση του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. και την εξαιρετική οργάνωσή της που επιμελήθηκαν οι Γρηγόρης Κιοσέογλου, Ελευθερία Γωνίδα, και Ευρυνόμη Αυδή με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

3. Πραγματοποίησε στις 12/11/2003 Ημερίδα στη Φλώρινα με τίτλο: Ο ρόλος των Μεταγνωστικών Διεργασιών στη Μάθηση σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. Η Ημερίδα σημείωσε επιτυχία με 7 προσκεκλημένες εισηγήσεις εκ των οποίων η μία ήταν του διακεκριμένου αλλοδαπού συναδέλφου Marcel Veenman από την Ολλανδία. Οι άλλες των συναδέλφων Αναστασίας Ευκλείδη, Ειρήνης Δερμιτζάκη, Δημήτρη Πνευματικού, Αναστασίας Αλευριάδου, Ελευθερίας Γωνίδα, και Παναγιώτας Μεταλλίδου. Η επιτυχία της Διημερίδας κατέστη δυνατή χάρη στη συμπαράσταση των δύο Παιδαγωγικών Τμημάτων Φλώρινας Α.Π.Θ. Την οργάνωσή της επιμελήθηκε ο Δημήτρης Πνευματικός.

4. Με τη φροντίδα της Μαίρης Κοσμίδου πραγματοποιήθηκε στις 20/11/03 σεμινάριο του καθηγητού Ανδρέα Παπανικολάου στο Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. με τίτλο Εφαρμογές της Νευροαπεικόνισης στη Μελέτη Νευροψυχολογικών Λειτουργιών.

5. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πανελλήνια επιστημονική εκδήλωση της ΨΕΒΕ με την μορφή του 1ου Συνεδρίου της ΨΕΒΕ, 21-23 Νοεμβρίου 2003 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τίτλο Ανθρώπινη Συμπεριφορά: Έρευνα και Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαιδευτική Πράξη. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ανέλαβε το μέλος του Δ.Σ. της ΨΕΒΕ Φίλιππος Βλάχος με την ενεργή συμπαράσταση των συναδέλφων Μάριου Γούδα, Φωτεινής Μπονώτη, Ειρήνης Δερμιτζάκη, Παναγιώτας Μεταλλίδου και άλλων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ειδικότερα των τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων του ήταν πολύτιμη. Η διοργάνωση αυτή είχε πολλούς αλλοδαπούς και ημεδαπούς προσκεκλημένους ομιλητές σε ποικιλία ψυχολογικών θεμάτων. Συγκεκριμένα προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι διακεκριμένοι αλλοδαποί συνάδελφοι Erno Lehtinen από την Φιλανδία και Wolgang Schnotz από τη Γερμανία και οι Έλληνες συνάδελφοι Αναστασία Ευκλείδη, Γιάννης Θεοδωράκης, Αργύρης Καραπέτσας, Διομήδης Μαρκουλής, Χαράλαμπος Παπαξάνθης, Κωνσταντίνος Πόρποδας, Μαρία Τζουριάδου. Στο συνέδρια παρουσιάστηκαν 177 εισηγήσεις και μεγάλη συμμετοχή συνέδρων.

6. Πραγματοποίησε στις 19/5/2004 Ημερίδα στις Σέρρες με τίτλο: Τα Κίνητρα στο Σχολείο σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ημερίδα σημείωσε εξαιρετική επιτυχία με προσκεκλημένες εισηγήσεις εκ των οποίων η μία ήταν του αλλοδαπού διακεκριμένου συναδέλφου, Peter Nenniger από τη Γερμανία και τεσσάρων Ελλήνων συναδέλφων, της Αναστασίας Ευκλείδη, Χαράλαμπου Τσορμπατζούδη, Κατερίνας Μουρατίδου, και Συμεών Βλαχόπουλου. Η επιτυχία της Ημερίδας κατέστη δυνατή χάρη στη συμπαράσταση του Τμημάτος και την οργάνωσή της που επιμελήθηκε ο Συμεών Βλαχόπουλος.

7. Με τη φροντίδα της Κυράνας Τσαπκίνη, μέλους της ΨΕΒΕ, πραγματοποιήθηκε στις 20/5/04 διάλεξη της καθηγήτριας κ. Gonia Jarema-Arvanitakis από τον Καναδά στο Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. με τίτλο Morphological and Syntactic Deficits in Aphasia.

8. Πραγματοποιείται, 3-5 Δεκεμβρίου 2004, στη Θεσσαλονίκη το τακτικό συνέδριο της ΨΕΒΕ, το οποίο είναι διεθνές και έχει τον τίτλο: 1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece Quality of Life and Psychology. Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης και προσκεκλημένοι ομιλητές οι Pietro Boscolo, Fritz Oser, Constantine Sedikides, Klaus Boes, Robert A. Neimeyer, Βασίλειος Γιούλτσης, και Φιλήμων Παιονίδης. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάζονται συνολικά 296 εργασίες από 465 συγγραφείς από 25 χώρες και 7 εργαστήρια. Η κατανομή τους γίνεται σε 19 θεματικές συνεδρίες, 36 συμπόσια, 3 συνεδρίες αναρτημένων εργασιών, ένα συμπόσιο αναρτημένων εργασιών, δύο στρογγυλά τραπέζια, και μία αναρτημένη εργασία στο χώρο της Γραμματείας του συνεδρίου.
Κατά την Τελετή Λήξεως του συνεδρίου θα τιμήσουμε και θα ανακηρύξουμε επίτιμα μέλη της ΨΕΒΕ τους Λάμπρο Χουσιάδα και Ευτυχία Νανάκου για την πρωτοποριακή και σημαντική τους συμβολή στην ανάπτυξη και καθιέρωση της ψυχολογίας στη Βόρειο Ελλάδα αλλά και στην ανάπτυξη της επιστήμης της ψυχολογίας στην Ελλάδα γενικότερα.

9. Η Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσπάθεια των νέων ερευνητών και την ανάγκη για προβολή της δουλειάς τους καθιέρωσε βραβεία αναρτημένων εργασιών τα οποία χορήγησε για πρώτη φορά στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Σήμερα, κατά την Τελετή Λήξεως του 1st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Quality of Life and Psychology, η ΨΕΒΕ θα χορηγήσει τρία βραβεία συνοδευόμενα από μικρό συμβολικό χρηματικό ποσό.

10. Τέλος, θα ήθελα να ανακοινώσω τη συνδιοργάνωση της ΨΕΒΕ με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Συνεδρίου με τίτλο Σχολείο και Οικογένεια, 18-20 Μαρτίου 2005 στα Ιωάννινα. Πρόεδρος του συνεδρίου είναι ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου και υπεύθυνος ο Ανδρέας Μπρούζος. Συμπρόεδροι της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γεώργιος Δήμου και η Αναστασία Ευκλείδη. Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι οι Avi Assor, Marja Vauras, Ηλίας Ματσαγγούρας, Ιωάννης Πυργιωτάκης, και το μέλος της ΨΕΒΕ Βασιλική Δεληγιάννη-Κουιμτζή.

11. Το 2003 εκδόθηκε ο 1ου Τόμος της Επιστημονικής Επετηρίδας της ΨΕΒΕ με εργασίες, που ανακοινώθηκαν στην 1η Διημερίδα, και Συντακτική Επιτροπή τις Αναστασία Ευκλείδη, Μαρία Τζουριάδου, και Αγγελική Λεονταρή. Η δημοσίευσή τους έγινε μετά από τυφλή κρίση δύο ανεξαρτήτων κριτών αλλά και της Συντακτικής Επιτροπής. Δημοσιεύτηκαν 16 εργασίες και ο τόμος έχει περίπου 350 σελίδες. Η χρηματοδότηση της έκδοσης εξασφαλίστηκε χάρη στην οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, καθόσον δεν υπήρξαν έσοδα από τη Διημερίδα αυτή.

12. Το 2004 εκδόθηκε και ο 2ος Τόμος της Επιστημονικής Επετηρίδας της ΨΕΒΕ με επιλεγμένες εργασίες, που ανακοινώθηκαν στη 2η Διημερίδα, και Συντακτική Επιτροπή τους Αναστασία Ευκλείδη, Γρηγόρη Κιοσέογλου, και Γιάννη Θεοδωράκη. Δημοσιεύτηκαν 17 εργασίες και ο τόμος έχει περίπου 400 σελίδες. Η δημοσίευσή των εργασιών έγινε μετά από τυφλή κρίση δύο ανεξαρτήτων κριτών αλλά και της Συντακτικής Επιτροπής. Η χρηματοδότηση της έκδοσης εξασφαλίστηκε από τα έσοδα της Διημερίδας.

13. Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε την έκδοση και ενός ή και δύο τόμων της Επιστημονικής Επετηρίδας της ΨΕΒΕ με επιλεγμένες εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του Βόλου και με Συντακτική Επιτροπή τους Φίλιππο Βλάχο, Φωτεινή Μπονώτη, Παναγιώτα Μεταλλίδου, Ειρήνη Δερμιτζάκη, και Αναστασία Ευκλείδη. Η χρηματοδότηση της έκδοσής τους είναι εξασφαλισμένη από τα έσοδα του συνεδρίου και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας.

14. Το Δ.Σ. αποφάσισε και ξεκίνησε την έκδοση διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με τίτλο: Hellenic Journal of Psychology. Ήδη τυπώθηκαν από τα Ελληνικά Γράμματα το πρώτο και το δεύτερο τεύχος που ετοίμασαν και επιμελήθηκαν τα μέλη της ΨΕΒΕ, ο Γιώργος Παναγής και η Ειρήνη Δερμιτζάκη, αντιστοίχως.
Είναι έτοιμο και θα σταλεί αμέσως μετά το συνέδριο για εκτύπωση το τρίτο τεύχος του 2004, το οποίο επιμελήθηκε το μέλος της ΨΕΒΕ Μαίρη Κοσμίδου.

15. Το Δ.Σ. απέκτησε έδρα το Ψυχολογικό Εργαστήριο του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη του τ. Προέδρου του Τμήματος καθηγητή κ. Διομήδη Μαρκουλή, μέλους της ΨΕΒΕ.

16. Η Εταιρεία απέκτησε ιστότοπο με διεύθυνση www.pseve.org όπου υπάρχουν πληροφορίες για την εταιρεία, η αίτηση εγγραφής, και όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις της Εταιρείας, την Επιστημονική Επετηρίδα της ΨΕΒΕ και το περιοδικό Hellenic Journal of Psychology. Τον ιστότοπο επισκέφτηκαν από της ιδρύσεώς του μέχρι 20/11/2004 550 άτομα με 589 επισκέψεις συνολικά. Η αύξηση του αριθμού των επισκέψεων είναι εντυπωσιακή. Τους πρώτους 4 μήνες, από τον Μάιο που άρχισε να λειτουργεί, τον επισκέφτηκαν 40 άτομα, κατά μέσο όρο, μηνιαίως, ενώ από το Σεπτέμβριο και μετά υπήρξε συνεχής αύξηση και τις πρώτες 20 ημέρες του Νοεμβρίου τον επισκέφτηκαν 142 άτομα

17. Η ΨΕΒΕ προσκλήθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας της Κρήτης να παρουσιάσει το έργο της στην Ημερίδα ‘‘Αποφοίτηση και μετά τι; Επαγγελματική και Επιστημονική Εκπροσώπηση ενός Ψυχολόγου στην Ελλάδα’’ που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 3/6/2004 με τη φροντίδα του κ. Δημήτρη Νικολόπουλου. Η Εταιρεία εκπροσωπήθηκε στην Ημερίδα από την Πρόεδρό της.

18. Επίσης, η ΨΕΒΕ προσκλήθηκε να συμμετάσχει με μία επιστημονική εκδήλωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Νόσο Alzheimer και Άλλες Συναφείς Διαταραχές, το οποίο διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών (ΕΕΝΑΣΔ) στις 31/3-3/4/2005 στη Θεσσαλονίκη. Το Δ.Σ. της ΨΕΒΕ αποδέχτηκε την πρόσκληση ευχαρίστως και θα πραγματοποιήσει ένα στρογγυλό τραπέζι με τίτλο ‘‘Αντιμετωπίζοντας της άννοια: Ο επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος της ψυχολογίας’’. Θα συμμετάσχουν τα μέλη της ΨΕΒΕ Αναστασία Ευκλείδη, Φωτεινή Κουντή, Άλτα Πανέρα, και Κωνσταντίνα Διαμαντίδου. Ελπίζουμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα επιστημονικής συνεργασίας με την ΕΕΝΑΣΔ όσο και με άλλες ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές εταιρείες, καθώς και με επαγγελματικούς συλλόγους δραστηριοποιούμενους στο χώρο της ψυχολογίας. Ελπίζουμε ότι το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί σήμερα να δραστηριοποιηθεί και στην κατεύθυνση αυτή εξετάζοντας ευμενώς κάθε πρόταση ισότιμης επιστημονικής συνεργασίας.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα 26 ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας μας έγιναν 136 μέσα σε τρία χρόνια, 523% αύξηση. Νομίζω ότι η αποδοχή της ΨΕΒΕ από την υπόλοιπη Ελλάδα, και όχι μόνο από τη Βόρεια, δείχνει το πόσο σημαντική ήταν η δημιουργία της ΨΕΒΕ και το έργο της για την έκφραση και την προώθηση της ψυχολογίας στη Βόρεια Ελλάδα.

Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2004

Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Αναστασία Ευκλείδη Γεώργιος Γρούιος