Αγαπητά μέλη της ΨΕΒΕ,

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στις 8:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΨΕΒΕ και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2017-2019. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα 15:15 και στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Με βάση το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη: τον Πρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία, και δύο απλά μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Εταιρείας και το ένα μέλος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη ΔΕΠ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να παραβρεθείτε στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Εκ μέρους του ΔΣ της ΨΕΒΕ

Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης
Γραμματέας της ΨΕΒΕ