Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας στις 8 Δεκεμβρίου 2013 (Πρακτικό υπ’ αριθ. 13 της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΨΕΒΕ), ορίστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2014 το νέο Δ.Σ. (Πρακτικό υπ’ αριθ. 45) ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτα Μεταλλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: pmetall@psy.auth.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος, Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης. E-mail: lambo@phed.auth.gr

ΤΑΜΙΑΣ
Αφροδίτη Μπάκα, Λέκτορας
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: abaka@psy.auth.gr

ΜΕΛΗ
Γεωργία Παπαντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα. E-mail: gpapanto@uoi.gr

Παναγιώτα Σταυρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21, Βόλος. E-mail: stavrousi@uth.gr

EX OFFICIO ΜΕΛΗ
Αναστασία Ευκλείδη, Καθηγήτρια
Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού Hellenic Journal of Psychology
Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: efklides@psy.auth.gr

Ανδρέας Μπρούζος, Καθηγητής
Διευθυντής Σύνταξης της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 451 10, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα. E-mail: abrouzos@uoi.gr